คอร์สพื้นฐาน  
 

เรียนรู้กระบวนการและพื้นฐานของการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ทั้งเทคนิควิธีการ การขึ้นรูปด้วยมือด้วยวิธีแบบบีบ แบบขด แบบแผ่น แบบวิธีใช้แม่พิมพ์ การตกแต่งและการเคลือบชิ้นงานสำเร็จ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะสามารถสร้างสรรค์งานใน รูปแบบที่ซับซ้อนต่อไป การเรียนการสอนมีจำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง เริ่มต้นด้วยการแนะนำความรู้พื้นฐานทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา 20 นาที ด้วยภาคทฤษฎี ประกอบกับการฉายลไลด์ ค่าเรียน 5,000 บาท รวมเครื่องมืออุปกรณ์และวัตถุดิบ
 
 
 
Copyright 2006 Nendo Studio