ที่สตูดิโอ...ดินเผา  
 

ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นธาตุทั้ง 4 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับศาสตร์ของเครื่องปั้นดินเผา และถือว่าเป็นปรัชญาในการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ผู้ศึกษาทางเครื่องปั้นดินเผาทราบดีว่าเครื่องปั้นดินเผาเป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์ทางวิทยศาสตร์และศิลปะ ผู้ศึกษาต้องเข้าใจคุณสมบัติของวัตถุธาตุ ดิน และแร่ธาตต่างๆในธรรมชาติ ที่สามารถทำให้หลอมกลายเป็นน้ำเคลือบได้อย่างน่าวิเศษ เครื่องป้ันดินเผาถือว่าเป็นศาสตร์ที่ลึกลับชวนให้น่าค้นหาก็ว่าได้ เพราะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติโดยแท้ และอันใดที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็ยากที่จะควบคุม ด้วยเหตุนี้บ่อยครั้งที่ผู้สร้างสรรค์งานทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา จึงสามารถค้นพบความงามโดยบังเอิญที่เกิดจากธรรมชาติอันกลายเป็นความงามทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างน่าอัศจรรย์

Nendo Studio จึงเปิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาพื้นฐานและศาสตร์ของศิลปะเครื่องปั้นดินเผา โดยผู้สนใจในทุกระดับ หรือผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านศิลปะเลย ก็สามารถมาเรียนรู้วิธีการและกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาได้

การทำงานเครื่องปั้นดินเผาต้องมีใจรัก เพราะต้องใช้เวลา ใช้ความอดทนในการสร้างสรรค์ และทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติของดินก่อน รู้จักสภาวะของดิน ้เมื่อไรที่ดินแห้งเกินไป เมื่อไรที่ยังเปียกและชื้นเกินไป เมื่อไรที่ดินมีีความเหนียวพอเหมาะกำลังดีในการขึ้นรูปได้ สภาวะต่างๆของดินทำให้ดินมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถใช้กรรมวิธีเทคนิคทางเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งดินได้หลากหลายวิธี

การเรียนการสอนมีทั้งคอร์สเรียนสำหรับเด็กและผู้สนใจทั่วไป ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีแบบบีบ แบบขด แบบแผ่น การใช้แม่พิมพ์ การตกแต่งและการเคลือบชิ้นงานสำเร็จ
 
 
 
Copyright 2006 Nendo Studio