คอร์สสำหรับเด็ก  
 

เด็กมีการเรียนรู้และความสามารถที่คุณไม่สามารถคาดถึง และดินเป็นสื่อที่ดีที่สุด ที่จะพัฒนาทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้สำหรับเด็ก เนื่องจากดินเป็นวัตถุธาตุที่ นุ่มและยืดหยุ่น และมีความอิสระในตัวของมัน สามารถปั้นเป็นรูปทรงใดก็ได้ตาม ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เครื่องปั้นดินเผาเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความอดทนและสมาธิ การเรียนการสอนเป็น การกระตุ้นให้เด็กคิดและสร้างสรรค์ เป็นการฝึกทักษะในการสังเกต การมอง รูปทรงสามมิติและการจินตนาการ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการคิด กล้าสร้างสรรค์ และแสดงออก ฝึกการใช้มือระบบประสาทสัมผัสและสมาธิ ให้ประสานสัมพันธ์กัน เรียนรู้พื้นฐานวิธีการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาด้วยการขึ้นรูปด้วยมือ แบบวิธีบีบ แบบวิธีขด การใช้แม่พิมพ์ การสร้างสรรค์พื้นผิว การลงสีและการเคลือบ ชิ้นงาน การเรียนการสอนมีจำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ค่าเรียน 4,500 บาท รวมเครื่องมืออุปกรณ์และวัตถุดิบ
 
 
 
Copyright 2006 Nendo Studio